ตำแหน่งงานว่าง


     

1. ช่างซ่อมบำรัง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน/ช่างเชื่อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้

ลักษณะงาน
- ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนประจำวัน และประจำเดือน
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรชำรุด
- ดำเนินการตรวจเช็คระบบบำบัดอากาศ
- ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

สนใจติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
โทร. 09-9046250 - 2 ต่อ 115, 116 มือถือ : 087-7096702
E-mail: ittiporn@comechai.com